TSE VE TSEK BELGELENDİRMESİ

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. Bunlar ;

 •   Üretim yerlerinin belgelendirilmesi
 •   Ürünlerin belgelendirilmesi
 •   Hizmet yerlerinin belgelendirilmesi
 •   Laboratuvarların belgelendirilmesi
 •   Karayolu ile tehlikeli atık taşıyan araçların belgelendirilmesi

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSE standartları üretilen herhangi bir ürün için minimum koşulları belirler. Bu standardın üzerinde bir proses tasarımı işletmelerin kendi tercihi olacaktır. Ancak TSE standartları bir prosesin nasıl tasarlanması gerektiğini de içeren oldukça teknik dokümanlardır. TSE belgelendirmesi sırasında işletmenin faaliyet konusunda uygun denetçi seçilir. Bu denetçi standart maddelerine göre muayene ve deney faaliyetlerini, prosesin gereklerini denetler. Bulduğu somut delillere göre raporunu hazırlar. Elde ettiği verileri raporuna aktarır. Uygunsuzluklarla ilgili notlarda bu raporda yer alır. Uygunsuzluklar konusunda TSE laboratuvarlarıyla da akredite laboratuvarlarda yapılan ürün testleri geçerli olur.
TSE Belgelendirmesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;

 •   Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 •   Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 •   Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
 •   Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
 •   TSE Belgelendirmesi başvuru formu.
 
TSEK KALİTE UYGUNLUK BELGESİ

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları Enstitüsünde bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;

 •   Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 •   Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 •   Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
 •   Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
 •   Avans Dekontu
 •   TSEK Uygunluk Başvuru Formu