İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

risk-avi

uzm

hekim

4857 sayılı İş Kanunun 82. maddesine göre sanayiden sayılan işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.

Resmi Gazete ’de 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için aylık 5.390TL, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktarda idari para cezası kesilmesini öngörüyor.

 

* TEHLİKE SINIFINA BAKILMAKSIZIN BÜTÜN İŞLETMELER 30-06-2013 TARİHİNE KADAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ, ACİL DURUM PLANI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE YASAL SORUMLULUKLARINIZI YERİNE ZORUNDADIR.

 

Mevzuattaki değişimler, sürekli büyüyen ekonomimiz ve dış dünyaya açılış sürecimizde önemli bir unsur olması gereken İş Güvenliği çalışmaları ülkemizde yeterli ilgiyi görmezken, sektörde birçok alanda öncü olan kuruluşumuz uzman ekibi ve tecrübeli yönetim kadrosuyla İş Güvenliği konusunda da Çalışma Hayatında olmayı başarmıştır. İş Güvenliğiyle ilgili Uzman Temini, Risk Analizi, Eğitim, Her Türlü Ölçüm Ve Danışmanlık hizmetlerimizle desteğimizi her daim yanınızda bulacaksınız.

Firmanızın talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlu olan/olmayan çalışmaları gerçekleştirmek üzere iş güvenliği uzmanı istihdam edilmesine dayanan danışmanlık hizmeti ALPEREN DANIŞMANLIK tarafından verilecektir.

 

ALPEREN DANIŞMANLIK olarak şirketinize hizmet verecek, mesleki bilgi ve tecrübeye sahip uzmanımız; risk değerlendirmesi, acil durum planı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri dahil olmak üzere bütün yasal sorumluluklarınızı yerine getirecektir. Şirketinizde görev alacak uzmanlarımız gerekli mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptir.

           

                          Çalışma Yöntemimiz
eye_find_search.png5fa6e6d8-8d9e-42e7-b6e8-026c41a9b55aLarge                        Yerinde İnceleme:

Fabrikanıza veya ofisine gelip deneyimimizi kullanarak, sizin farkında olmadığınız riskleri tespit ediyoruz. Bunu yaparken size sorular sorarak,  binanızı tam olarak nasıl kullandığınızı öğrenmeye çalışıyoruz.

         

risk_measurement_md_wm

                       Risk Değerlendirme Raporu

Çalışma ortamınızda tespit ettiğimiz riskleri rapor haline getiriyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin olası bir denetimde görmek isteyecekleri ilk belge budur. Yasalar gereği bütün işyerleri risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

 

acil_durum

                      Acil Durum Planı

Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve hırsızlık gibi kargaşa durumlarında kullanılacak acil durum planını hazırlıyoruz. Acil bir durumda yapılması gerekenler, kaçış yolları, toplanma alanları bu plan ile belirlenir.

egitim_kariyer_olanaklarimiz                    Eğitimlerin Verilmesi

Hazırlanan risk analiz raporu doğrultusunda temel iş güvenliği eğitimleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları eğitimleri ve iş ekipmanlarının güvenli  kullanımı eğitimleri tüm çalışanlara verilir

 

 

yapim-asamasinda

                    Önlemlerin Alınması

  İş kazalarının en aza indirilmesi için riskler ortadan kaldırılır. Risklerin  ortadan kaldırılamadığı durumlarda, uyarı işaretleri ve koruyucu   ekipmanlarla önlem alınır.

 

 

Denetim-300x241

             Sistemin Oluşturulması ve Denetimler

Faaliyet halinde olan bir işyerinde sürekli yeni riskler ortaya  çıkabileceği için denetimlerin rutin olarak yapılması gerekir. İş                                                 güvenliği uzmanımız devamlı olarak şirketinizi ziyaret ederek oluşan  yeni riskleri saptar.

 

 

İş Güvenliğinin Amacı :

 

1.Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,

2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,

3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,

4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,

5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,

6. Çalışma verimini arttırmak.

 

TEHLİKE SINIFINIZI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN